Sláinte

May the Irish hills caress you. 

May her lakes and rivers bless you. 

May the luck of the Irish enfold you. 

May the blessings of Saint Patrick behold you.

Advertisements

Kilkenny Sunset – Cill Chainnigh Luí na Gréine

St. Patrick was a gentleman | Who through strategy and stealth | Drove snakes from Ireland | Here’s a toasting to his health | But not too many toastings | Lest you lose yourself and then | Forget the good St. Patrick  | And see all those snakes again.

Bhí Naomh Pádraig duine uasal Cé trí straitéis agus stealth Nathracha Thiomáin ó Éirinn Seo toasting dá shláinte Ach ní toastings iomarca Lest chailleann tú féin agus ansin Déan dearmad ar an maith Naomh Pádraig Agus féach dóibh siúd go léir snakes arís

Kilkenny Sunset (Cill Chainnigh Luí na Gréine) © IMHPhotos/Irenka M. Huttunen 2011

Kilkenny Sunset (Cill Chainnigh Luí na Gréine) © IMHPhotos/Irenka M. Huttunen 2011